← Terug naar de vorige pagina

Disclaimer

1. Deze disclaimer is van toepassing op het volgende:

  • alle internetpagina’s van deze website (die valt onder het bedrijf van S&H Digitale Hulpmiddelen), dus de teksten, afbeeldingen, links, video’s, andere objecten en inclusief de inhoud van producten en diensten die op de website worden aangeboden;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt; wij: de eigenaren of werknemers van S&H Digitale Hulpmiddelen;
  • gebruik(en): onder meer inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder verloren data en zaken, gederfde omzet of winst en ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven. Door de website te gebruiken of de aankoop van producten of diensten stemt u in met deze disclaimer.

3. U gaat ermee akkoord dat u de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.

4. U gaat ermee akkoord dat er copyrights berusten op de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven. Het zonder toestemming distribueren, doorzenden of verkopen van de inhoud op welke wijze dan ook, is bij wet verboden.

5. S&H Digitale Hulpmiddelen doet zijn best de inhoud van de website regelmatig te updaten, te verbeteren of aan te vullen. Ondanks dat kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

6. S&H Digitale Hulpmiddelen verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

7. Alle informatie die deze website en bijbehorende producten verschaft zijn enkel voor entertainment doeleinden. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij de klant. Raadpleeg bij informatie en advies rondom voeding, gezondheid en medisch gerelateerde onderwerpen altijd eerst een (huis)arts.

8. S&H Digitale Hulpmiddelen is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging van die bestanden in.

9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat u naar of vanuit de website verzendt.

10. Bij de aankoop van het product gaat u ermee akkoord dat u na aankoop uw voornaam en e-mailadres invult om het product te kunnen downloaden en/of te kunnen bekijken (bij de nieuwste producten gaat dit automatisch en vind de aanmelding plaats met de gegevens van de aankoop). Een nieuwsbrief op de klantenlijsten versturen wij gemiddeld 1 á 2 keer week met informatie die gerelateerd is aan het product. Bij een lancering of aanbieding van een nieuw product kan dat tijdelijk meer zijn.

11. U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

 

← Terug naar de vorige pagina

 

 


Je privacy wordt zeer serieus genomen. Lees het volledige privacybeleid hier. © J&O Dating- en Relatiehulp. Alle rechten voorbehouden. Kvk nummer 30286866. Btw-nummer: NL856332343B01. Alle bedragen zijn inclusief btw. Door aankoop ga je akkoord met de disclaimer. Je kunt hier ook het blog lezen. Klik hier als je een vraag of opmerking hebt.
Disclaimer | Privacybeleid | Contact